Seçilmişlər

TƏKRAR HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR ELAN

Ləğv prosesində olan “Standard Insurance” Sığorta Şirkətinin Ləgvetmə komissiyasının sifarişi  ilə ləğvetmədə olan şirkətə məxsus aşağıdakı cədvəldə göstərilən rəsm əsərlərinə dair 09 sentyabr 2021-ci il, saat 11:00 (növbəlik qaydasında) təyin edilmiş təkrar hərrac hərracın iştirakçısı olmaması səbəbindən baş tutmadığından, həmin rəsm əsərləri onların ayrılıqda ilkin satış qiyməti olan 1.500  manatdan 10% aşağı olmaqla, yəni 1350 (min üç yüz əlli) manata təkrar (II) açıq hərraca çıxarılmışdır.

S/S

Barcode

 Hərracın predmeti         Rəsm əsərinin     

                                          müəllifinin adı

                                               və soyadı

Ölçüsü

Ilkin satış dəyəri

Təkrar hərracda satış qiyməti

 

Behin məbləği

 

1

1800

Şəkil "Teiptix Dəniz mənzərəsi"

Müseib Əmirov

65x196-1-1

1500

1350

 

67,5

2

1801

Şəkil "Teiptix Dəniz mənzərəsi"

Müseib Əmirov

65x196-1-2

1500

1350

 

67,5

3

1802

Şəkil "Teiptix Dəniz mənzərəsi"

Müseib Əmirov

65x196-1-3

1500

1350

 

67,5

6

1805

Şəkil "Köhnə Bakı"

Şübhan Məmmədov

80x140

1500

1350

 

67,5

18

1817

Şəkil "Mənim Bakı"

Sübhan Məmmədov

60x100.5

1500

1350

 

67,5

 

 

Təkrar hərrac 21 sentyabr 2021-ci il,  saat 11:00 (növbəlik qaydasında) tarixinə təyin edilmişdir.

Təkrar hərracda iştirak üçün ilkin satış qiymətinin 5%-i, yəni 67,5 (altmış yeddi manat əlli qəpik)  manat məbləğində beh ödənilməlidir. Beh məbləği hərracın təyin edildiyi tarixə 1 (bir) iş günü qalanadək hərrac sifarişçisinin yuxarıda göstərilən hesablaşma hesabına ödənilməlidir.

 

Hərrac addımı satış qiymətinin 1%-dən çox olmamaqla təyin edilir.

(Əlavə olaraq “Qeyd”ə bax)

1,350 AZN