Seçilmişlər

TƏKRAR HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR ELAN

Ləğv prosesində olan “Standard Insurance” Sığorta Şirkətinin Ləgvetmə komissiyasının sifarişi  ilə ləğvetmədə olan Sığorta Şirkətinə məxsus rekonstruksiya işlərindən sonra birləşdirilmiş ümumilikdə 270,5 m2 4 (dörd) mənzilə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirzə Ağa Əliyev küçəsi , ev 251, mənzil 20 (ümumi sahəsi 56.6 m2), Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirzə Ağa Əliyev küçəsi , ev 251, mənzil 49 (ümumi sahəsi 46.5 m2), Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirzə Ağa Əliyev küçəsi , ev 251, mənzil 50 (ümumi sahəsi 52.7 m2) və Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi , ev 96, mənzil 65 (ümumi sahəsi 114.7 m2) dair 09 sentyabr 2021-ci il, saat 11:00 (növbəlik qaydasında) təyin edilmiş təkrar hərrac hərracın iştirakçısı olmaması səbəbindən baş tutmadığından, həmin rekonstruksiya işlərindən sonra birləşdirilmiş ümumilikdə 270,5 m2  olan 4 (dörd) mənzil onların ümumilikdə satış qiyməti olan 1.750.000 (bir milyon yeddi yüz əlli min) manatdan 10% aşağı olmaqla, yəni 1.575.000 (bir milyon beş yüz yetmiş beş min ) manata təkrar (II) açıq hərraca çıxarılmışdır.

Təkrar hərrac 21 sentyabr 2021-ci il, saat 11:00 (növbəlik qaydasında) tarixinə təyin edilmişdir.

Təkrar hərracda iştirak üçün ilkin satış qiymətinin 5%-i, yəni 78.750 (yetmiş səkkiz min yeddi yüz əlli)  manat məbləğində beh ödənilməlidir. Beh məbləği hərracın təyin edildiyi tarixə 1 (bir) iş günü qalanadək hərrac sifarişçisinin aşağıda göstərilən hesablaşma hesabına ödənilməlidir.

 

Adı: Ləğv prosesində olan ASC “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti

Hesab №: AZ52PAHA35090AZNHC0190000581    

VÖEN: 1300115641

Bank Adı: Paşa Bank ASC           

Kodu: 505141

VÖEN: 1700767721   

Müxbir hesab: AZ82NABZ01350100000000071944  

S.W.I.F.T. PAHAAZ22

Hərrac addımı satış qiymətinin 1%-dən çox olmamaqla təyin edilir.

1,575,000 AZN