Seçilmişlər

TƏKRAR HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR

Bakı Kommersiya Məhkəməsinin e-2-2(113)-3662/2021 saylı, 06.09.2021-cü il tarixli (14.10.2021-ci ildə verilmiş) icra vərəqəsinə əsasən, Bakı şəhəri Yasamal rayon Icra Şöbəsinin 246817/18 11392 saylı, 16.08.2023-cü il tarixli  sifarişi üzrə, Əhmədzadə İlqar Musa oğluna məxsus olan, “Bauer Rainstar E-21”  markalı suvarma qurğusu və “Bauer Rainstar T-32” markal suvarma qurğusuna dair 26 sentyabr 2023-cü il, saat 10:00 (növbəlik qaydasında) təyin edilmiş təkrar hərrac, hərracın iştirakçısı olmaması səbəbindən baş tutmadığından, “Bauer Rainstar T-32” markal suvarma qurğusu üzrə 14.400 (on dörd min dörd yüz) manat, “Bauer Rainstar E-21” markal suvarma qurğusu üzrə 29.600 (iyirmi doqquz min altı yüz) manata təkrar (II) açıq hərraca çıxarılmışdır.

Təkrar hərrac 10 oktyabr 2023-cü il tarixi, saat 10:00 (növbəlik qaydasında) tarixinə təyin edilmişdir.

Təkrar (II)  hərracda iştirak üçün satış qiymətinin 10%-i, yəni “Bauer Rainstar T-32” markal suvarma qurğusu üzrə 1.440 (bir min dörd yüz qırx) manat, “Bauer Rainstar E-21” markal suvarma qurğusu üzrə 2.960 (iki min doqquz yüz altmış) manat miqdarında beh ödənilməlidir. Beh məbləği hərracın təyin edildiyi tarixə 1 (bir) iş günü qalanadək hərrac təşkilatçısının aşağıda göstərilən hesablaşma hesabına və ya kassasına nəğd qaydada ödənilməlidir.

H/h: AZ87AIIB400600C9444230278103

Bank: Kapital bank 1 saylı Yasamal filialı

VÖEN – 9900003611

Kodu: 200037

M/H:AZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT : AIIBAZ2XXX

Hərrac addımı – əmlakın ilkin satış qiymətinin 1%-dən az olmamaqla.

 

Qalib alıcı tərəfindən alış qiyməti 5 (beş) iş günü ərzində sifarişçi Bakı şəhəri Yasamal rayon İcra Şöbəsinin depozit hesabına ödənilməlidir.

 

Yuxarıda göstərilən hərracda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər hərracın keçirilməsinə ən geci 1 (bir) gün qalanadək hərracın təşkilatçısına təqdim olunmalıdır.
1) Hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış (hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiqlənmiş) ərizə (hərracın təşkilatçısı tərəfindən müəyyən edilən nümunəyə müvafiq);
2) Elanda göstərilmiş hərrac predmetinə dair beh məbləğinin hərracın təşkilatçısına -ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
3) Fiziki şəxslər tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

4) Hüquqi şəxslər və (və ya) fərdi sahibkarlar tərəfindən vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 415-ci maddəsinə uyğun olaraq Sifarişçi icra orqanı ilə bağlanmış Müqavilə və ona aid “Əmlakın açıq hərracda satışı üzrə sifarişin verilməsi, hərracın təşkili, keçirilməsi və rəsmiləşdirilməsinin prosedur Qaydaları”na uyğun həyata keçiriləcəkdir.

Hərracın təşkilatçısı
“Əmlak Hərrac Mərkəzi” MMC

Ünvan: Bakı şəh., Yasamal ray., Məhəllə 563, K.Kazımzadə 123

(Mərkəzi Gömrük Hospitalı ilə üzbəüz) .

Tel: (+99450) 210-66-47

e-mail: [email protected]

rəsmi internet saytı: e-herrac.com

44,000 AZN