Seçilmişlər

AÇIQ HƏRRACIN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR ELAN

Siyahıya alınmış istehsal və qeyri-istehsal tullantılar açıq hərracda satılmalıdır.  


İlkin hərrac açıq auksion qaydasında keçirilməklə  10 may 2024-cü il tarixi, saat 1000-a (növbəlik qaydasında) təyin edilmişdir.

Hərrac Bakı şəh., Nəsimi ray., Fikrət Əmirov 11/1 ünvanında keçiriləcəkdir.

Əmlakın ilkin satış qiyməti

AD

Miqdar

Vahid

minimum qiymət

Qara metal, POLAD TULLANTI

50601+9000+9000+830

KG

          0.35  

Sink oksid

7,240

KG

 LMEx40%

Sert sink

10,060

KG

 LMEx50%

İşlenmiş yanmış meftil

17,800

KG

          0.20   

MDPE örtük

13,004

KG

          0.76   

HF dolğu

3,835

KG

          0.18   

PVC emal olunmuş

25,279

KG

          0.76   

HF izolyasiya

2,226

KG

          0.18   

HF örtuk

6,013

KG

          0.18   

HF örtük emal olunmuş

6,027

KG

          0.18   

MIS TULLANTI ŞLAK

11,000

KG

 LMEx25%

ALÜMİNİUM TULLANTI ŞLAK

19,000

KG

 LMEx25%

 

manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir.

Hərracda iştirak üçün ödənilməli olan məbləğ həmin gün üçün tullantıların LME dəyərinə uyğun olaraq 5% miqdarında.           

Beh məbləği hərracın təyin edildiyi tarixə 1 (bir) iş günü qalanadək hərrac  təşkilatçısının aşağıda göstərilən hesablaşma hesabına ödənilməlidir.

H/h: AZ87AIIB400600C9444230278103

Bank: Kapital bank 1 saylı Yasamal filialı

VÖEN – 9900003611

Kodu: 200037

M/H:AZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT : AIIBAZ2XXX

Qalib alıcı tərəfindən alış qiyməti 5 (beş) bank günü ərzində sifarişçinin hesabına ödənilməlidir.

Hərrac addımı - ilkin satış qiymətinin 1%-dən çox olmamaqla

Yuxarıda göstərilən hərracda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər hərracın keçirilməsinə ən geci 1 (bir) gün qalanadək hərracın təşkilatçısına təqdim olunmalıdır.
1) Hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış (hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiqlənmiş) ərizə (hərracın təşkilatçısı tərəfindən müəyyən edilən nümunəyə müvafiq);
2) Elanda göstərilmiş hərrac predmetinə dair beh məbləğinin hərracın təşkilatçısına ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
3) Fiziki şəxslər tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

4) Hüquqi şəxslər və (və ya) fərdi sahibkarlar tərəfindən vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

Açıq hərrac Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 415-ci maddəsinə uyğun olaraq, sifarişçi ilə bağlanmış Müqavilə və ona aid “Əmlakın açıq hərracda satışı üzrə sifarişin verilməsi, hərracın təşkili, keçirilməsi və rəsmiləşdirilməsinin prosedur Qaydaları”na uyğun həyata keçiriləcəkdir.

Hərracın təşkilatçısı
“Əmlak Hərrac Mərkəzi” MMC

Ünvan: Bakı şəh., Nəsimi ray., Fikrət Əmirov 11/1.

Tel: (+99450) 210-66-47
e-mail: [email protected]

rəsmi internet saytı: e-herrac.com

0 AZN